چگونه قطب نما بخوانیم؟ قسمت اول

اگر به گذشته برگردیم، قطب نما یکی از ضروری ترین ابزارها برای ماجراجوها بوده است. یک نقشه به تنهایی و بدون دانستن جهت شمال برای بی معنا و غیر کاربردی است. شاید امروزه بتوان از GPS استفاده کرد، اما به هر حال این دستگاه متکی...